စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Wednesday, July 27, 2011

မိမိရဲ႕ကြန္ပ်ဴတာကုိပုိျပီးျမန္ျမန္ခုိင္းႏုိင္ဖုိ႔ဆုိရင္

ကြန္ပ်ဴတာ သံုးစဲြသူတုိင္း မိမိတုိ႔ရဲ႕ စက္ေကာင္းမြန္ ျမန္ဆန္ေရးကုိ နည္းလမ္းမ်ဳိးစံုနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ ေနၾကရပါတယ္။ ဒီလုိ လုပ္ေဆာင္ရာမွာလဲ ေဆာ့၀ဲလ္ေပါင္းစံု၊ နည္းလမ္းေပါင္းစံုနဲ႔ စမ္းသပ္လုပ္ေဆာင္ ေနၾကပါတယ္။ အဆင္ေျပၿပီး ေကာင္းမြန္ လြယ္ကူတဲ့ Free Software ေလးတစ္ခု ေဖာ္ျပခ်င္ပါတယ္။Advanced System Care Software ေလးက Window System ကုိ ထိန္းသိမ္းဖုိ႔ ေကာင္းမြန္လွပါတယ္။ ပုိက္ဆံ မကုန္ အဆင္ေျပေစပါတယ္။ Window ကုိ ျပဳျပင္မလား၊ System ရဲ႕ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ေတြကို လုပ္ေဆာင္ေပးတဲ့အျပင္ spyware removal, registry fix, privacy, disk defragment, security analyzer စတာေတြကုိလည္း Scan လုပ္ၿပီး ေျဖရွင္းေပးပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ Utilities မွာ Disk Cleaner, Disk Doctor, File Shredder, Game Booster, Internet Booster .... စသျဖင့္ မ်ားစြာ ပါ၀င္ပါတယ္။ Auto Shutdown, Cloned Files Finder ... မ်ားစြာ ပါ၀င္ပါတယ္။ စက္တုိင္းမွာ မရွိမျဖစ္ ေဆာင္ထားသင့္ပါတယ္။ ဒီမွာ Download လုပ္ယူပါ။
Source: ေမာင္ေစတနာ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...