စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Wednesday, July 27, 2011

Youtube,Facebook တုိ႔မွ Download ခ်ရန္ အဆင္ေျပတဲ႔ IDM 6.07

Facebook, Youtube နဲ ့တျခားေသာဆုိဒ္မ်ားမွ Video file ေတြကုိ Download ခ်ရာမွာျမန္ဆန္လွပါတယ္.
အဆင္ေျပလို႔တင္လိုက္ပါတယ္..ပထမဆုံး ကုိယ္ၾကည္႔ခ်င္တဲ ့ Video file ကုိ Play လုိက္ပါ.Download this video လုိ႔ေပၚလာရင္ႏွိပ္လိုက္ပါ..ဒါဆုိရပါျပီ.ေပ်ာ္ရႊင္ပါေစဗ်ာ.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...