စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Wednesday, July 27, 2011

Run ကေနတဆင့္ သြားလို.ရတဲ ေနရာေတြ

Run ကေနတဆင့္ သြားလို.ရတဲေနရာေတြကို ေျပာျပမယ္။ Run box ထဲမွာ
ရိုက္ထည့္ၿပီး OK လို.ေျပာရမွာေနာ္။


၁။ Run ထဲမွာ timedate.cpl ဆိုၿပီးရိုက္ ok လို.ေျပာ။ အဲဒါက ကြန္ျပဴတာရဲ့


အခ်ိန္ေတြ၊ ရက္စြဲေတြျပင္လို.ရတဲ့ ေနရာကို သြားတာ။


၂။ ေနာက္တစ္ခုက control ဆိုၿပီးရိုက္ ok လို.ေျပာ။ အဲဒါက control panel

ထဲကိုသြားတာ။

၃။ Notepad ထဲကိုသြားခ်င္ရင္ notepad လို.ပဲရိုက္လိုက္ရင္ ရၿပီ။

၄။ Wordpad ထဲသြားခ်င္ရင္လည္း အဲဒီအတိုင္း wordpad လို.ရိုက္ၿပီး Enter
ေခါက္။

၅။ winword ဆိုၿပီး Enter ေခါက္ရင္ Microsoft word ကိုေရာက္သြားလိမ့္မယ္။

၆။ Excel ဆိုၿပီး Enter ေခါက္ရင္ Microsoft Excel ကိုေရာက္သြားလိမ့္မယ္။

၇။ powerpnt ဆိုတာက ပါ၀ါပိြဳင့္ ကို။

၈။ photoshop ဆိုတာက Adobe Photo shop ကိုသြားတာ။

၉။ calc ဆိုတာက ဂဏန္းေပါင္းစက္

၁၀။ cmd ဆိုတာက Command Box

၁၁။ charmap ဆိုတာက ကာရိုက္တာ Map ကို

၁၂။ cleanmgr က Disk ကို သန္.ရွင္းတာ

၁၃။ dfrg.msc ဆိုတာက ဖိုင္ေတြကို စနစ္တက် ျပန္စီေပးတာ။
အဲဒီလိုျပန္စီလိုက္ရင္

ကြန္ျပဴတာသံုးရတာ နဲနဲေတာ့ ပိုျမန္သြားတယ္။

Defragment Run ရင္အခ်ိန္နဲနဲေတာ့ ေပးရတယ္။ အဲဒီလို Run ထားရင္လည္း

ကြန္ျပဴတာကို ဘာမွမသံုးတာ အေကာင္းဆံုးပဲ။

၁၄။ Disk ကို manage လုပ္မယ္ဆိုရင္ diskmgmt.msc ဆိုၿပီးရိုက္။

၁၅။ ntbackup ဆိုတာက data ေတြ system state ေတြကို backup လုပ္ဖို.။

၁၆။ sndrec32 ဆိုတာက ကြန္ျပဴတာနဲ အသံ ဖမ္းဖို.

၁၇။ Run box ထဲမွာ c: ဆိုၿပီးရိုက္ရင္ c Drive ကို ေရာက္သြားမယ္။ d:
ဆိုၿပီး

Enter ေခါက္ရင္ D Drive ေအာက္ကို ေရာက္သြားမယ္။

၁၈။ Add or Remove Programs ကို သြားခ်င္ရင္ appwiz.cpl ဆိုၿပီးရိုက္။

၁၉။ Device Manager ကို သြားခ်င္ရင္ေတာ့ devmgmt.msc လို.ရိုက္။

၂၀။ ကြန္ျပဴတာ User အသစ္ေတြ ဖြဲ.ခ်င္ရင္ nusrmgr.msc လို.ရိုက္။

RFF: http://www.anyartargroup.com/2010_12_19_archive.html
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...