စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Thursday, July 28, 2011

Registry စုစည္းမွဳ႕မ်ား

                      ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းတဲ႕ Restrictions (ကန္႕သက္ခ်က္ ) ေတြကုိ ကၽြန္ေတာ္ တင္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။ ဘာေတြ ကန္႕သတ္ႏုိင္မွာလဲလုိ႕ ေမးစရာရွိတယ္။ ဘယ္လုိ OS ေတြမွာ ကန္႕သတ္ႏုိင္မလဲဆုိတာ တင္ျပေပးပါမည္။ မိမိတုိ႕ computer မွာ အသုံးမျပဳေစခ်င္တဲ႕ Display properties ,Taskbar properties , Filder Option စတဲ႕ Registry ေပၚမွာ အေျခခံထားတဲ႕ Tricks ေတြကုိ ကန္႔သတ္မႈ ျပဳလုပ္တဲ႕နည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အရင္ကေတာ႕ ကၽြန္ေတာ္ကုိ အေမးမ်ားတဲ႕ Registry ပိတ္ရင္ ဘယ္လုိဖြင္႕လဲ Run Box ေပ်ာက္ေနရင္ ဘယ္လုိ ေဖာ္ရလဲ စသျဖင္႕ အသုံးမ်ား တဲ႕ နည္းေတြကုိ ကၽြန္ေတာ္ အေတာ္ မ်ားမ်ားတင္ျပေပးခဲ႕ျပီးပါျပီ။ Software သုံးျပီ လုပ္တဲ႕နည္းပါ တင္ျပခဲ႕ပါတယ္။ အခုနည္းကေတာ႕ ကုိကုိယ္တုိင္း ဖန္းတီးႏုိင္ ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္ စုစည္းတင္ျပေပးလုိက္တာျဖစ္ပါတယ္။ Registry ကုိ စိတ္၀င္စားတဲ႕ သူမ်ား ႏွင္႕ Windows အေၾကာင္း ေလ႕လာေနတဲ႕ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္ တင္ျပေပး လုိက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က Name နဲ႕ value ကုိသာ တင္ျပေပးပါမည္။ ကုိယ္တုိင္ ဖန္းတီးရပါလိမ္႔မည္။ ( အင္တာနက္ Café ဆုိဒ္ေတြမွာ Registry ကေန ပိတ္ထားလ်င္ ဒီနည္းနဲ႕ ျပန္၀င္လုိ႕ ရေအာင္ စမ္းသတ္ၾကည္႕ႏုိင္ပါတယ္) Windows 2000, XP, 2003, Vista, 2008 and 7 ေတြမွာ အသုံးျပဳႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ ခု က Registry ကုိ ၀င္ျပီ အသုံးျပဳေတာ႕မယ္ဆုိရင္ Back up ျပဳလုပ္ထားဖုိ႕ ကၽြန္ေတာ္ အၾကံေပးခ်င္ပါတယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕ Code ေတြကေတာ႕ ကၽြန္ေတာ္ ကုိယ္တုိင္း မစမ္းသပ္ ဘူးပါ။ ဒါေၾကာင္႕ စာဖတ္သူကုိယ္တုိင္း စမ္းသပ္ၾကည္႕လုိက္ပါ။ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။မွက္ခ်က္။ ။ မိမိျပဳလုပ္ထားတဲ႕ ကန္႕သက္ခ်က္ေတြ ျပန္ျပီ Remove လုပ္ခ်င္က DWORD value (ဒါမွမဟုတ္) set its value ကုိ 0 ထားလုိက္ရုံပါဘဲ။

1. Restrict Display Properties:

HKEY_CURRENT_USER >>Software >> Microsoft >>Windows >>Current Version >> Policies >> System

create DWORD value NoDispCPL and set its value to 1

2.) Restrict Taskbar Properties:

HKEY_CURRENT_USER >> Software >> Microsoft >> Windows >> Current Version >> Policies >> Explorer

create DWORD value NoSetTaskbar and set its value to 1

3.) Restrict Folder Options:

HKEY_CURRENT_USER >> Software >> Microsoft >> Windows >> Current Version >> Policies >>Explorer

create DWORD value NoFolderOptions and set its value to 1

4.) Restrict Locking/Unlocking the taskbar:

HKEY_CURRENT_USER >> Software >> Microsoft >> Windows >> Current Version >> Policies >>Explorer

create DWORD value LockTaskbar and set its value to 1

5.) Restrict Active Desktop:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Policies\Explorer

create DWORD value NoActiveDesktop and set its value to 1

6.) Restrict adding/deleting items from Toolbars:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Policies\Explorer

create DWORD value NoToolbarCustomize and set its value to 1

7.) Restrict adding/deleting toolbars:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Policies\Explorer

create DWORD value NoBandCustomize and set its value to 1

8.) Restrict right-click in Start Menu:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Policies\Explorer

create DWORD value NoChangeStartMenu and set its value to 1

9.) Restrict Desktop Cleanup Wizard:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Policies\Explorer

create DWORD value NoDesktopCleanupWizard and set its value to 1

10.) Restrict notification at low disk space:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Policies\Explorer

create DWORD value NoLowDiskSpaceChecks and set its value to 1

11.) Restrict Taskbar Context Menu:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Policies\Explorer

create DWORD value NoTrayContextMenu and set its value to 1

12.) Restrict Programs to run:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Policies\Explorer\DisallowRun

create String value with any name, like 1 and set its value to the program's EXE file.
e.g., If you want to restrict msconfig, then create a String value 1 and set its value to msconfig.exe. If you want to restrict more programs, then simply create more String values with names 2, 3 and so on and set their values to the program's exe.

13.) Restrict Registry Editor:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Policies\System

create DWORD value DisableRegistryTools and set its value to 1

14.) Restrict Task Manager:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Policies\System

create DWORD value DisableTaskMgr and set its value to 1

15.) Restrict Writing to USB Drives:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Current Control Set\Control\StorageDevicePolicies

Create DWORD value WriteProtect and set its value to 1

16.) Restrict New option in context menu:

HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shellex\ContextMenu Handlers\New

And delete the value of Default, e.g., empty it.

17.) Restrict Send To in context menu:

HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenu Handlers\Send To

And delete the value of Default, e.g., empty it.

18.) Restrict Balloon Tips:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Explorer\Advanced

Create DWORD value EnableBalloonTips and set its value to 0

19.) Restrict Users to enable New XP StartMenu:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Policies\Explorer

Create DWORD value NoSimpleStartMenu and set its value to 1

20.) Restrict Command Prompt:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\System

Create DWORD value DisableCMD and set its value to 2

21.)Restrict RUN in New XP StartMenu:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Policies\Explorer

Create DWORD value NoRun and set its value to 1

22.) Restrict Control Panel:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Policies\Explorer

Create DWORD value NoControlPanel and set its value to 1
Source: မုိးထက္ျမင့္

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...