စဥ္းစားမႈမပါဘဲ သင္ယူေသာ ပညာသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၍ ၊ ပညာမရွိဘဲ စဥ္းစားျခင္းကား အလြန္ အႏၱရာယ္ၾကီးေပသည္။ (ကြန္ျဖဴးရွပ္)

Wednesday, December 14, 2011

Animated Christmas Tree မ်ားနဲ႔သင့္ရဲ႕ Desktop ကုိအလွဆင္ႏိုင္ဖုိ႔...

Add a fresh touch to your desktop with Christmas tree. It can optionally stay on top and you can adjust transparency - a mouseover hint reveals how many days are left till Christmas.